Mgr. Hana Taněvová

Mgr. Hana Taněvová

Mgr. Hana Taněvová je absolventkou jednooborového studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ukončeného diplomovou prací na téma partnerské nevěry. V ní na základě vlastního výzkumu zmapovala posuny, k nimž v Česku u tohoto typu chování došlo v posledních dvaceti letech. Má profesní zkušenosti z oblasti krizové intervence a působí také jako dobrovolník v organizaci pomáhající obětem trestných činů. Pokud jde o životní empirii, opírá se o sedmnáct let trvající manželství se dvěma dětmi.Ceník:

1. návštěva ...................... Kč 990,- / 60 min / 1 osoba
opakovaná návštěva ....... Kč 800,- / 60 min / 1 osoba

1. návštěva pár .................. Kč 800,- / 90 min / 1 osoba, tj. 1600,- / 1,5 hod / oba
opakovaná návštěva pár ... Kč 700,- / 90 min / 1 osoba, tj. 1400,- / 1,5 hod / oba