Bc. Ornella Lehnertová

Bc. Ornella Lehnertová

Ornella Lehnertová je studetkou magisterského programu jednooborové psychologie a frekventantkou psychoterapeutického výcviku na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
V rámci získávání zkušeností v oboru byla stážistkou v terapeutických komunitách pro lidi trpící poruchou osobnosti a schizofrenií.
Také má zkušenosti s prací s dětmi z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin. Své bakalářské studium ukončila prací na téma subjektivní vnímání vlivu psychoterapeutického výcviku na partnerské vztahy frekventantů.