JUDr. Tom� Kaiser

JUDr. Tomáš Kaiser

V roce 1979 absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze s prospěchem "výborně". Od r. 1979 působil jako advokátní koncipient v Praze, zaměřoval se zejména na otázky obhajob v hospodářských deliktech pod vedením JUDr. Vladimíra Bočkovského. V roce 1980 složil rigorózní zkoušku. V r. 1983 složil advokátní zkoušky s výtečným prospěchem a od té doby působí jako advokát.
Zkušenosti v oblasti komunálního práva získal při výkonu funkce náměstka primátora hl. m. Prahy.
Je členem trestně právní sekce a Kontrolní rady České advokátní komory, působil jako rozhodce Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha,a.s.
Zaměřuje se především na právo trestní (zejména problematiku obhajoby ve věcech závažných hospodářských, daňových a majetkových deliktů), smluvní i spornou agendu. Své zkušenosti uplatňuje i ve složitých případech rodinného práva.