Martin Hulman

MUDr. Martin Hulman

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Má zkušenosti s prací na psychiatrických lůžkách i s ambulantní klientelou. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru psychiatrie garantované Ministerstvem zdravotnictví ČR jako i licence České lékařské komory k výkonu soukromé lékařské praxe a k poskytování poradenských psychiatrických služeb. Absolvoval 5-ti letý sebezkušenostní daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik na Pražské psychoterapeutické fakultě. Podílí se na farmakologických výzkumných studiích v psychiatrických a neurologických indikacích.

Web: ataraxis.cz