MUDr. Barbora Hirnerová

MUDr. Barbora Hirnerová

V r. 2007 promovala na 1. LFUK v Prahe. V Litoměřicích na internom oddelení absolvovala interný kmeň. V r. 2012 atestovala so všeobecného praktického lekárstva. V priebehu štúdia urobila kurz športovej a rekondičnej masáže a Havajskej masáže. V r. 2010-2011 ukončila kurz akupunktúry, myoskeletálnej medicíny. V súčasnej dobe navštevuje psychoterapeutický výcvik v rodinnej a partnerskej psychoterapii v Liberci a je v príprave na atestáciu z psychosomatickej medicíny.