Mgr. et Bc. Michaela Dvo��kov�

Mgr. et Bc. Michaela Dvořáková, PhD.

Mgr. et Bc. Michaela Dvořáková, Ph.D. absolvovala studium psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a poradenství a sociální pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má dokončené psychoterapeutické vzdělání v psychodynamickém směru, absolvovala kurz kompletní krizové intervence a má licenci na práci se sadou projektivních koláží M. Huptycha. Ve své doktorské dizertační práci se věnovala problematice poruch příjmu potravy a antropologie těla. Publikuje odborné články, studie i monografie.
V terapeutické práci se orientuje především na problematiku poruch příjmu potravy. Mimo rozhovoru uplatňuje v terapii i arteterapeutické a další kreativní neverbální techniky. Ty umožňují vyjádřit se i jinými než slovními prostředky, což je velmi důležité například při práci s traumatem. Pracuje také s relaxací a imaginací, jež mimo jiné umožňují dobře propojovat duševní a fyzické prožitky.